Ενημερωτική επιστολή 5 Οκτωβρίου 2018

Ενημερωτική επιστολή 5 Οκτωβρίου 2018

 

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Διαβαίνοντας τον έκτο χρόνο της ζωής τους, τα Άνθη της Πέτρας έχουν να καταγράψουν έναν απολογισμό που, με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις, μπορεί να θεωρηθεί εντυπωσιακός. Χωρίς καμία δόση υπερβολής πρόκειται για ένα μικρό θαύμα που σπάνια μπορεί να συναντήσει κανείς στη χώρα μας, σύμφωνα με την άποψηειδικών επιστημόνων από το χώρο του πολιτισμού. Αυτό άλλωστε είναι και η διαπίστωση που απορρέει από συναντήσεις, όπως το πρόσφατο 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Πολιτιστική Διαχείριση, που διοργανώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από το Πανεπιστήμιο του Kent σε συνεργασία με εγχώρια Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και άλλους φορείς. Τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν αυτό το θαύμα μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:

 1. Συνεχής αναζήτηση, τεκμηρίωση και διάσωση αρχειακού υλικού που σχετίζεται με τη Λαγκαδινή τέχνη της πέτρας.
 2. Αναζήτηση και καταγραφή σημαντικών χτισμένων παραδειγμάτων αυτής της τέχνης και υλοποίηση ενός σημαντικού προγράμματος αποτυπώσεων σημαντικών μνημείων.  
 3. Προετοιμασία φακέλων για σημαντικά κτίρια και υποβολή στις αρμόδιες εφορίες νεώτερων μνημείων, σχετικών αιτημάτων για το χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέων και εντασσόμενων σε ειδικό καθεστώς προστασίας (Σανατόριο Μάνας, Γυμνάσιο Λαγκαδίων). Αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις από ΚΣΝΜ-ΥΠΠΟΑ, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς προετοιμασίας οι αντίστοιχοι φάκελοι για μια σειρά από άλλα σημαντικά κτίρια.
 4. Προώθηση της σύνδεσης μεταξύ της κληρονομιάς της τέχνης της πέτρας και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας (παραγωγή θεατρικών έργων, μουσικές εκδηλώσεις, παραγωγή CD κτλ).
 5. Οργάνωση σε ετήσια βάση στα Λαγκάδια, Εργαστηρίων της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας, τα οποία ήδη αποτελούν πρότυπο μίμησης. Δείγμα της ποιότητας των Εργαστηρίων αποτελούν οι φετινές αποκαταστάσεις (π.χ. κρήνη Ντραϊνας κτλ) που συνιστούν και προσφορά προς την τοπική κοινωνία.
 6. Ένταξη της Λαγκαδινής τέχνης της πέτρας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  
 7. Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και προβολή της αξίας της κληρονομιάς των μαστόρων με διάφορους τρόπους (ομιλίες, συνεντεύξεις, συμμετοχή σε ημερίδες, δημοσιεύσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, κλπ).
 8. Αγορά του ερειπωμένου αρχοντικού Ρηγόπουλου προκειμένου να αποτελέσει, μετά την αποκατάσταση και ανάπλασή του, Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας. Η αγορά επετεύχθη κυρίως, μέσω της οικονομικής συμβολής μεγάλου αριθμού πολιτών (πληθοπορισμός).
 9. Εκπόνηση των μελετών(αποτύπωση, αρχιτεκτονική προμελέτη, στατική προμελέτη και μελέτη, Η/Μ μελέτη και μελέτη δικτύων, μελέτη εφαρμογής, μουσειολογική μελέτη, μελέτη βιωσιμότητας) που είναι σε εξέλιξη για τη δημιουργία του Κέντρου. Οι μελέτες υλοποιούνται μέσω α)προσφοράς από τεχνικές εταιρείες και συμβούλους, β) οικονομικής συμβολής πολιτών και γ)επιχορήγησης από το ΥΠΠΟΑ. Το συνολικό κόστος των μελετών αποτελεί παράδειγμα λιτής οικονομικής διαχείρισης και φαντάζει εξωπραγματικά χαμηλό για τα δεδομένα της αγοράς.
 10. Υλοποίηση ενός προγράμματος άμεσων σωστικών μέτρων του αρχοντικού Ρηγόπουλου που βρίσκεται στην αρχική του φάση.
 11. Προβολή του αιτήματος για δημιουργία και λειτουργία Σχολής Μαθητείας της τέχνης της πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας, με χρονικό ορίζοντα έναρξης λειτουργίας της , τον Σεπτέμβριο του 2019. Ύστερα από σχετική επιστολή των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, στο Δήμο Γορτυνίας, ελήφθη προσφάτως ομόφωνη απόφαση, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη σύσταση τριμελούς Ομάδας Εργασίας στην οποία συμμετέχει η Κίνησή μας με εκπρόσωπό της. Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας είναι η προετοιμασία και κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης, έως του τέλος Ιανουαρίου 2019.                                                                                            

Τα επιτεύγματα που αναφέρθηκαν είναι αποτέλεσμα αφενός της συμβολής του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανθέων που έχει επιδείξει μοναδική αφοσίωση και προσήλωση στην υλοποίηση των στόχων των ΑΝΘΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ και αφετέρου της συγκινητικής συνεισφοράς των μελών και των φίλων μας καθώς και της υποστήριξης από Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Επιπροσθέτως, είναι φανερό ότι πολλές από τις παραπάνω δράσεις είναι συνεχιζόμενες και δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Πιστεύουμε όμως, ότι η επιλεγμένη στόχευση είναι απαραίτητη για την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας και με βάση το κριτήριο αυτό θεωρούμε ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι οι δράσεις μας πρέπει να επικεντρωθούν στα παρακάτω: 

 • Προετοιμασία του πλαισίου λειτουργίας της Σχολής μαθητείας της τέχνης της πέτρας. Συντονισμός και ευαισθητοποίηση όλων των φορέων με στόχο τη λειτουργία της Σχολής, τον Σεπτέμβριο του 2019.
 • Υλοποίηση των άμεσων σωστικών μέτρων στο αρχοντικό Ρηγόπουλου.
 • Ολοκλήρωση όλων των μελετών για το Κέντρο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας, που θα σηματοδοτήσει την πλήρη ωριμότητα του έργου.

Για την υλοποίηση του τρίπτυχου που αναφέρθηκε θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κοινή μας προσπάθεια θέλουμε τον καθένα και όλους μαζί, όχι απλώς συνοδοιπόρους, αλλά πρωταγωνιστές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΠ Άνθη της Πέτρας

Άνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter